avatar
Ekaterina, 33 stáří., Ukrajina
Poslední návštěva:
Odpovědi na zprávy: 52%
Fotky
Základní informace
Jméno: Ekaterina
Věk: 33
Místo: Ukrajina
Znamení: Býk
Hmotnost: 52kilogramů
Výška: 165centimetrů
Barva očí: Hnědá
Barva vlasů: Rezavá/kaštanová
Postava: Štíhlý
Jak často kouříte?: Nikdy
Jak často požíváte alkohol?: Občas (sociálně)
Vaše denní aktivity: Jsem ranní ptáče (rád(a) vstávám brzy)
Jazyk:
Ruské 1 (základní)
Rodinný stav: Vdovský / vdovecký důchod
Chce mít děti: Ano
Souhlasíte s přemístěním?:
Souhlasím se stěhováním do jiné země
Vaše životní priority:
Rodina, dlouhotrvající vztah
Spokojenost/blahobyt
Zdraví
Kariéra
Váš příjem: Stálý průměrný příjem
Kde žijete?: Žiji s rodiči
Co si myslíte o cestovaní a placení výdajů za schůzky?: Nechci zaplatit
Vzdělání: Vysoká škola
Povolání: Ostatní
Jaké náboženství vyznaváte?: Ortodoxní
Chce
Věk: 30 - 55
Hmotnost: 77.18 - 97.61 kilogramů
Výška: 170 - 188 centimetrů
Barva očí: Jakákoliv
Barva vlasů: Jakákoliv
Co si myslíte o tom, zda má partner děti?: Ne proti
Postava: Průměr
Alkohol: Občas (sociálně)
Etnická kompatibilita partnera: Jakákoliv