avatar
Alyona, 28 stáří., Rusko
Ověření telefonem
Poslední návštěva:
Odpovědi na zprávy: 48%
Fotky
Základní informace
Jméno: Alyona
Věk: 28
Místo: Rusko
Znamení: Střelec
Hmotnost: 59kilogramů
Výška: 178centimetrů
Barva očí: Hnědá
Barva vlasů: Světle hnědý
Jak často kouříte?: Nikdy
Jak často požíváte alkohol?: Nikdy
Vaše denní aktivity: Je mi to jedno
S následujícím údaji: Ověření telefonem
Jazyk:
Angličtina 5 (plynule)
Francouzština 3 (průměr)
Španělština 3 (průměr)
Rodinný stav: Není ženatý / není vdaná
Souhlasíte s přemístěním?:
Souhlasím se stěhováním do jiné země
Vaše životní priority:
Rodina, dlouhotrvající vztah
Zdraví
Umělecké sebevyjádření
Stabilita, bezpečí
Co si myslíte o cestovaní a placení výdajů za schůzky?: Nechci zaplatit
Vzdělání: Vysoká škola
Chce
Věk: 30 - 40
Země: Jakákoliv
Barva očí: Jakákoliv
Barva vlasů: Jakákoliv
Co si myslíte o tom, zda má partner děti?: Proti
Postava: Jakákoliv
Kouří: Nikdy
Alkohol: Nikdy
Etnická kompatibilita partnera: Jakákoliv