avatar
Kate, 30 stáří.,
Ověření pasu, Ověření telefonem
Poslední návštěva:
Odpovědi na zprávy: 55%
Fotky
Základní informace
Jméno: Kate
Věk: 30
Místo:
Znamení: Štír
Hmotnost: 52kilogramů
Výška: 165centimetrů
Barva očí: Hnědá
Barva vlasů: Obarvené
Postava: Štíhlý
Jak často kouříte?: Nikdy
Jak často požíváte alkohol?: Občas (sociálně)
Vaše denní aktivity: Jsem ranní ptáče (rád(a) vstávám brzy)
S následujícím údaji: Ověření pasu
Ověření telefonem
Jazyk:
Angličtina 1 (základní)
Rodinný stav: Není ženatý / není vdaná
Chce mít děti: Nejsem rozhodnut
Souhlasíte s přemístěním?:
Souhlasím se stěhováním do jiné země
Vaše životní priority:
Rodina, dlouhotrvající vztah
Spokojenost/blahobyt
Stabilita, bezpečí
Váš příjem: Stálý průměrný příjem
Vlastním: Byt/apartmán
Kde žijete?: Sám(a) v bytě/apartmánu
Co si myslíte o cestovaní a placení výdajů za schůzky?: Nechci zaplatit
Vzdělání: Vysoká škola
Povolání: Správní
Jaké náboženství vyznaváte?: Křesťanské
Chce
Věk: 18 - 90
Země: Západní Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika, Asie, Austrálie, Nový Zéland
Barva očí: Jakákoliv
Barva vlasů: Jakákoliv
Co si myslíte o tom, zda má partner děti?: Ne proti
Postava: Jakákoliv
Alkohol: Občas (sociálně)
Etnická kompatibilita partnera: Jakákoliv