avatar
Tetiana, 23 stáří., Ukrajina
Poslední návštěva:
Odpovědi na zprávy: 56%
Fotky
Základní informace
Jméno: Tetiana
Věk: 23
Místo: Ukrajina
Znamení: Štír
Hmotnost: 48kilogramů
Výška: 165centimetrů
Barva očí: Černá
Barva vlasů: Černá
Postava: Štíhlý
Jak často kouříte?: Nikdy
Jak často požíváte alkohol?: Občas (sociálně)
Vaše denní aktivity: Jsem ranní ptáče (rád(a) vstávám brzy)
Rodinný stav: Není ženatý / není vdaná
Chce mít děti: Nejsem rozhodnut
Souhlasíte s přemístěním?:
Souhlasím se stěhováním do jiné země
Vaše životní priority:
Rodina, dlouhotrvající vztah
Zdraví
Stabilita, bezpečí
Váš příjem: Nestálý příjem
Vlastním: Firmu
Kde žijete?: Sám(a) v bytě/apartmánu
Co si myslíte o cestovaní a placení výdajů za schůzky?: Nechci zaplatit
Vzdělání: Bakalářský titul
Povolání: Student
Jaké náboženství vyznaváte?: Jiné
Chce
Věk: 30 - 50
Země: Jakákoliv
Barva očí: Jakákoliv
Barva vlasů: Jakákoliv
Co si myslíte o tom, zda má partner děti?: Proti
Postava: Jakákoliv
Kouří: Nikdy
Alkohol: Občas (sociálně)